Kulisy powstania serii zdjęć nad która pracowali Przemysław Koch i Mateusz Mirczyński. Powstałe fotografie prezentują sytuacje związane z pandemią koronawirusa. kamera/montaż: Paweł Kukuć